+45 98 49 92 64
Åbningstider

Gå på opdagelse i Læsøs historiske kirker og se blandt andet imponerende, sengotiske kalkmalerier

Læsø har tre fungerende kirker, deriblandt en af Danmarks ældste kirker og en kirke med unikke kalkmalerier. To af kirkerne er rødkalkede, hvilet er ret sjældent i Danmark. Læsøs fjerde kirke, den tidligere Vesterø Havnekirke, ligger midt i Vesterø og er i dag indrettet som kurbad.

Vesterø Sdr. Kirke

Den smukke, røde kirke i Vesterø

Den rødkalkede Vesterø Kirke med hvide detaljer og kamtakkede gavle er bygget i romansk stil i ca. 1250. Kirken er mange gange siden blevet restaureret, senest i 1996. Kirkeklokken af malm blev i 1640 støbt af den franske klokkestøber Franciscus Vaillardi. På klokken ses inskriptionen ’Si Deus pro nobis – quis contra nos’ (Hvis Gud er for os – hvem kan da være imod os).

Kirken rummer mange velbevarede, kulturhistoriske klenodier. På det murede alterbord kan I se en sengotisk fløjaltertavle fra år 1475 med to rækker figurer. Figurerne forestiller Kristus og Jomfru Maria, omgivet af helgener og apostle. I skibet hænger tre skibsmodeller. Ligsten, som før 1947 var indmuret i gulvet, er nu muret ind i kirkemuren, både udenfor og indeni kirken. I koret og i underrummet under tårnet kan I beundre nogle sengotiske kalkmalerier fra 1500-tallet i hvælvingerne.

Berømte kalkmalerier

De sengotiske hvælvinger i Vesterø Kirke er prydet med kalkmalerier fra ca. 1510, der viser de hellige tre kongers rejse til Jerusalem og Jesusbarnet. På nordkappen kan I se kong Balthazar, på østkappen kong Menchior og på sydkappen kong Kaspar. På vestkappen er de alle nået frem til Jesus, Jomfru Maria og Josef, og ofrer guld, røgelse og myrra til Jesusbarnet. Disse unikke kalkmalerier blev i 1980 restaureret af en konservator fra Nationalmuseet.

Byrum Kirke

Byrum kirke er en af Danmarks ældste kirker

Den rødkalkede Byrum Kirke blev opført af cisterciensermunke fra Vitskøl kloster i ca. 1200 og er dermed en af Danmarks ældste kirker. Kirken er ligeledes den største kirke på Læsø, og den eneste, som har hvælvinger gennem hele kirkerummet.

Kirken, som er opført i romansk stil, en typisk landsbykirke med hvide blændinger og kamtakkede gavle, og på trods af flere ombygninger gennem tiden, har kirken bevaret sin arkitektoniske stil. Den trefløjede altertavle i kirken, som forestiller de tolv apostle, er katolsk og stammer fra år 1450. Døbefonden, som er udhugget af granit, bærer et smukt dåbsfad fra år 1684.

Østerby Kirke

Lille, hyggelig landsbykirke ved Østerby

Den lille, gule Østerby Kirke blev opført som kapel i 1867 med økonomisk hjælp fra Dronning Dagmar. Kirken er dermed den nyeste kirke på Læsø. De gule mursten, som kirken er bygget af, kommer fra Nibe teglværk og blev fragtet til Vesterø Havn, da Østerby Havn ikke var anlagt på det tidspunkt. Derfra fragtede kvinderne stenene til Østerby, da deres mænd var på havet. Kirkens døbefond kommer fra den tidligere Havnekirke i Vesterø. Derudover indeholder kirken et smukt dåbsfad fra 1694, en enestående alterkalk fra 1713 samt skibet ’Trindelen’ fra 1870, som hænger under bjælkeloftet.

I 1928 blev klokketårnet opført. Før den tid hang klokken i en klokkestabel på kirkegården. Klokkerne ringer søn- og helligdage, ved solopgang og –nedgang samt ved bryllup og begravelse. Desuden ringer klokken en halv time i træk så snart et dødsfald blandt beboerne meddeles.